شهر جدید رامشار؛ شهر امید و زندگی

شهر جدید رامشار در استان سیستان و بلوچستان و به پیشنهاد مطالعات طرح منطقه ای سیستان (مصوب سال ۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) شکل گرفته است. این شهر جدید در ۳۵ کیلومتری شهرستان زابل و در مسیر جاده زابل به زاهدان قرار گرفته است. طرح جامع شهر جدید رامشار در سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. در انتخاب نام شهر جدید رامشار، آنچه که هویت این سرزمین را منعکس می سازد مد نظر قرار گرفته است. رامرود که در فاصله نه چندان دور از اراضی شهر جدید قرار داشته، دیر زمانی شهرهای با شکوهی همچون رامشارستان را در کنار خود شکل می دهد. با تغییر مسیر رودخانه هیرمند و خشک شدن رامرود، طومار زندگی ساکنین شهر در هم می پیچد تا آنجایی که این شهر در قرن چهارم هجری در زیر شن های روان مدفون می گردد. به یادمان رامشارستان، نام رامشار برای جدید برگزیده شده است.

مکان و موقعیت شهر جدید رامشار با رعایت مبانی و اصول زیر انتخاب شده است:

– مشکلات کالبدی شهرهای منطقه سیستان؛ – پرهیز از مشکلات طبیعی دشت سیستان با توجه به مسئله سیل گیری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب شهری؛ – دسترسی به راههای اصلی درون و برون منطقه ای و دسترسی آسان به آب و برق و سایر تأسیسات زیربنایی؛ – نزدیکی به منطقه تاریخی شهر سوخته و مقبولیت اجتماعی مکان استقرار؛ – مجاورت با دریاچه هامون و برخورداری از آب و هوا و منظر مناسب.

از اهداف مهم شهر جدید رامشار می توان به دو هدف عمده زیر اشاره نمود:

الف- استقرار جمعیت و کاهش روند مهاجرت؛

ب- اشتغالزایی با توجه به عملکرد سطح یک صنعت و خدمات.

گالری تصاویر