اطلاعــیه فوری

جلسه بررسی پیشنهاد های واصله مناقصه دو مرحله ای عملیات اجرایی و آماده سازی محله A1  و معابر پیرامونی در شهر جدید تیس از تاریخ 98/06/16 به تاریخ 98/06/30تغییر یافت .

شرح پروژه : عملیات اجرایی و آماده سازی محلهA1ومعابر محیطی آن در شهر جدید تیس واقع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=19832
کد خبر
19832