پروژه انتقال آب

پروژه انتقال آب از چاه نیمه به شهر جدید رامشار با هدف تامین نیاز آبی این شهر جدیدکه در فاصله 35 کیلومتری محور زابل به زاهدان واقع گردیده طراحی و در بهمن ماه سال 1397 توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.
منبع تامین آب این طرح مخزن شماره 3 چاه نیمه در 45 کیلومتری شرق زابل میباشد و بر اساس مطالعات صورت گرفته ، ظرفیت کل خط انتقال 470 لیتر بر ثانیه میباشد که از این میزان 235 لیتر بر ثانیه سهم شهر جدید رامشار و 235 لیتر بر ثانیه سهم شهر سوخته و عشایر دریاچه هامون می باشد.