به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید رامشار، در راستای تعاملات سازنده و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، سومین جلسه کمیته تحول و پیشرفت مورخ 10 اسفندماه سالجاری با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و بازدید از سطح شهر و پروژه های اجرا شده برگزار گردید. طی این بازدید که با حضور مدیرعامل، عضوهیئت مدیره ، معاونین شرکت و اساتید برجسته حوزه جغرافیا و شهرسازی، آقای دکتر ابراهیم زاده ریاست محترم پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا و آقای دکتر شهرکی عضو هیئت علمی دانشگاه انجام گردید، ضمن آشنایی اساتید با ظرفیت های موجود در شهر جدید رامشار، در خصوص اجرای طرح های معماری اقلیمی و بومی سازی سازه ها و همچنین اجرای فضای سبز متناسب با شرایط اکولوژیکی منطقه بحث و تبادل نظر گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=22021
کد خبر
22021