بازدید اعضای محترم هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه خط انتقال آب و واحدهای مسکن مهر شهر جدید رامشار

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید رامشار ،اعضای محترم هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه خط انتقال آب و واحدهای مسکن مهر شهر جدید رامشار بازدید بعمل آوردند.

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=19759
کد خبر
19759