بازدیدنمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و هیات همراه از کارگاه پارچه بافی در شهرجدید رامشار

در پی راه اندازی کارگاه پارچه بافی که با هدف کمک کردن به اقتصاد خانواده ها و توانمندسازی شهروندان دراین شهر ایجاد گردید ، نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و هیات همراه ایشان از کارگاه مذکور بازدید بعمل آوردند.

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=19977
کد خبر
19977