تماس با مدیر عامل

تلفن :۵۴-۳۲۶۳۴۴۵۰-۰۵۴
نمابر : ۳۲۶۳۴۴۶۴-۰۵۴
صندوق پستی : ۴۱۵-۹۸۶۱۵
آدرس : سیستان و بلوچستان- کیلومتر ۳۵ جاده زابل به زاهدان – شهر جدید رامشار-شرکت عمران شهرجدید رامشار
  • Max. file size: 10 MB.