آگهی فراخوان عمومی

فروش اراضی در شهر جدید رامشار

شرکت عمران شهر جدید رامشار در نظر دارد 20 قطعه  از اراضی خود را بصورت یکجا با شرایط ویژ ه پرداخت نقد و قسط از طریق فراخوان با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان واگذار نماید .

  • شرایط پرداخت قسطی اراضی با تراکم کم به صورت 50 درصد نقد و مابقی آن در اقساط 24 ماهه و به شرط ساخت

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : 5 درصد قیمت پایه می باشد .

نوع تضمین شرکت در فراخوان  :

1 . واریز نقدی به حساب شماره 4001120406377132 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت عمران شهر جدید رامشار

  1. ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی فراخوان

نحوه دریافت اسناد فراخوان :

مراجعه به سامانه ستاد ایران به آدرس : (www.setadiran.ir)  و شماره فراخوان : 2000003894000003

زمان دریافت اسناد از تاریخ 1401/01/16 الی 1401/01/22

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 10 صبح  مورخ  1401/02/06   می باشد .

محل بازگشایی پاکت های  شرکت در فراخوان : استان سیستان و بلوچستان – 35 کیلومتری  محور زابل به زاهدان – شهر جدید رامشار – شرکت عمران شهر جدید رامشار و زمان بازگشایی ساعت 10:30  مورخ 1401/02/06می باشد .

کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به دفتر حقوقی و املاک شرکت عمران  و یا تماس با شماره تلفن های 4-05432634450 در ساعات اداری امکان پذیر می باشد .

لینک کوتاه نوشته
https://ramshar.ntdc.ir/?p=22244
کد خبر
22244